Browsing Tag

#Womendirections #documentry

ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ: ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರಾಸೆ ಇದ್ದರೂ ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಭಾರಿ ಭಾರತದಿಂದ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನಾಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೆಸರಿಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು…