Browsing Tag

#VoterID

ಮತದಾರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳು

ಮತದಾರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು, ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.…