Browsing Tag

#trending #viral #karnatakastategovt

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ (ASD) ಎಂದರೇನು?

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವಾಗ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ (ASD) ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು…