Browsing Tag

#Smilescheme

ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಬಂದ್ – ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದಾಗ್ಯೂ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಭಿಕ್ಷಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಯಾವುದದು ಯೋಜನೆ? ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಷ್ಟು ನಗರಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ…