Browsing Tag

#howtoprayatrammandir

ರಾಮಮಂದಿರ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೀರಾ? – ಹಾಗಾದರೆ, ದರ್ಶನ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಈ…

ರಾಮಮಂದಿರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಯಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೆಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಮಾತುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನವರಿಕೆ…