Browsing Tag

#Gandhi

ನಾನೇಕೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದೆ?

ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ 76 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಾನು ಏಕೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಥ್ರೆಡ್ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ ತರುಣ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The Other Side Why did I kill Gandhi - A thread by Nathuram…