Browsing Tag

#Cashlessfinancialtransaction

ಅಮೆರಿಕಾಗಿಂತ ಭಾರತವೇ ಮೇಲು – ಜೈ ಶಂಕರ್

ಅಮೆರಿಕಾವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಭಾರತ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈ ಶಂಕರ್. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ…