Browsing Tag

#KannadaAlphebetandRamNam

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಗೂ ರಾಮ ರಾಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾದ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದ್ರು ರಾಮರಾಮ ಅಥವಾ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಎಂದು…