Browsing Tag

#GlobalPayment

ಭಾರತದ ಯುಪಿಐ ಸೇವೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಭಾರತದ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ನಂತರ ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ…